Estado Inscricións

Na seguinte taboa podes ver en que estado se encontran as inscricións para as vindeiras carreiras. Se enviaches a inscrición e non aparece no listado contacta urxentemente co club por whatsapp.

Os estados que pode ter unha inscrición son:

  • RECIBIDO: se recibiu a tua petición pero o ainda NON estás inscrito na web do organizador da proba.
  • INSCRITO: a túa inscripción xa está tramitada na web do organizador da proba.

ATLETACARREIRADATAPROBAESTADOINSCRICIONDATA RECEPCION
ATLETACARREIRADATAPROBAESTADOINSCRICIONDATA RECEPCION

BUY NOW